Soho-Sushi Bar & Asia

Soho-Sushi Bar & Asia

Gneisenaustraße 1
24105 Kiel
Tel:0431 - 8 05 82 77